COVID-19 at ang Pinoy Employee

Marami sa ating mga Pilipino ang naapektuhan ang regular na pamumuhay nang dahil sa pandemya—at kabilang na dito ang ating mga trabaho. Sa pagpapatupad ng malawakang quarantines at lockdown, marami ang negosyong tuluyang nalugi. At ang resulta nito, maraming Pinoy Employee ang nawalan ng trabaho.

Sa kabilang banda, mayroon din namang mga Pilipino, na sa kabila ng krisis, ay nakatagpo ng bagong pinagkakakitaan na nagdulot ng oportunidad sa ibang tao kung kaya’t mayroon ding ilan sa atin ang maswerteng nakahanap ng bagong trabaho.

Ngunit dahil sa malaking pagbabago sa sitwasyon ng bansa, may mga ginawang pagbabago din ang ating pamahalaan para pag-ibayuhin ang pag-iingat ng mga Pilipino lalo na ng mga lumalabas ng tahanan para pumasok sa trabaho.

Kaya bilang mga manggagawang Pilipino, mahalagang malaman natin ang mga ipinatutupad na patakaran ngayong panahon ng pandemya. Anu-ano nga ba ang ilan sa mga mahahalagang bagay na ito?

I. Flexible Work Arrangements

Para hinde mauwi sa pagkakatanggal ng mga empleyado sa trabaho o sa agarang pagsasara ng kumpanya, ang flexible work arrangements o alternative work schemes ay kinikilala bilang mabisang alternatibo. At ang mga sumusunod ay ilan sa mga uri ng work arrangements pinapayagan ng batas na maaaring ipatupad ngayong panahon ng pandemya:

 • Pagbabawas ng working hours at/o workdays
 • work rotation
 • forced leave, kung saan ang mga employado ay required na mag-leave nang ilang araw o linggo gamit ang kanilang leave credits, kung meron
 • paglipat ng mga empleyado sa ibang branch o outlet
 • paglipat sa ibang posisyon
 • partial closure ng establishment

Ang mga employers na nagpapatupad ng flexible work arrangements ay dapat kunsultahin muna ang kanilang mga empleyado bago ito gawin at ito ay dapat ipagbigay alam sa DOLE Regional/Provincial/Field Office na nakakasakop sa kanilang workplace sa pamamamagitan ng agarang pagsusumite ng completed RKS Form 5 (2020).

Hangga’t maaari, ang mga establishments ay hinihikayat na isagawa ang work-from-home o telecommuting arrangements. At ang mga empleyadong nasa work-from-home o telecommuting arrangement ay nararapat bigyan ng sapat na suporta para magawa ang kanyang mga tungkulin at trabaho (DOLE Labor Advisory Nos 9, 11, 17, and 17-A Series of 2020).

II. Holiday Pay

Ang mga employers ay maaaring i-postpone ang pagbabayad ng holiday pay para sa mga buwan ng April, May, June, July at August 2020 holidays hanggang sa bumalik sa normal ang operasyon ng trabaho.

At para naman sa mga employers na nagsara sa panahon ng community quarantine, sila ay exempted sa pagbabayad ng holiday pay (DOLE Labor Advisory Nos 13-A, 15, 20, 22, 25 and 27, Series of 2020).

III. Probationary Period of Employees

Para sa mga probationary employees, hinde kabilang ang panahong sakop ng enhanced o general community quarantine sa pagbilang ng buwan o araw ng probation kung ang pinapasukang trabaho ay nagsara o kaya naman ay hinde kayo required pumasok (DOLE Labor Advisory Nos 14 and 14-A, Series of 2020).

IV. COVID-19 Testing

Ang mga employers ay maaaring magsagawa ng COVID-19 testing para sa mga empleyado. Sila din ang magiging responsible sa mga testing kits na gagamitin ng mga empleyado (Department of Trade and Industry [DTI] and DOLE Interim Guidelines on Workplace Prevention and Control of COVID-19; DTI and DOLE Supplemental Guidelines on Workplace Prevention and Control of COVID-19).

V. Employer’s Liability

Ang employer ay obligado na akuin ang medical expenses na kaugnay sa empleyadong naging positibo sa COVID-19 kung ang nasabing empleyado ay hinde qualified sa benefits na ibinibigay ng Social Security System (SSS) at ng Philippine Health Insurance Corporation (PhilHealth) dahil na din sa kakulangan o pagkakamali ng employer (DOLE Labor Advisory No 4, Series of 2020).

Ang mga employers ay obligado din na akuin ang gastos sa COVID-19 prevention and control measures; tulad ng: testing, disinfection facilities, hand sanitizers, personal protective equipment, signages, at proper orientation and training of workers (DOLE Labor Advisory No 18, Series of 2020).

VI. Wages and Wage-Related Benefits

Ang employer at ang empleyado ay maaring pumasok sa isang kasunduan tungkol sa adjustment ng sweldo at iba pang wage-related benefits. Ang adjustments ay hinde dapat humigit nang 6 na buwan o higitan ang haba ng panahon na nakasaad sa collective bargaining agreement (CBA), kung meron, at maaari itong i-renew batay sa napagkasunduan (DOLE Labor Advisory No 17, Series of 2020).

Bilang panghuli, alamin din natin ang ilan sa mga tungkulin ng mga employers para malaman natin ang kaakibat na karapatan natin bilang mga empleyado.

Ayon sa isinasaad ng patakaran, ang mga employers ay may mga obligasyon na:

 • magpatupad ng company policies, sa pakikipag-ugnayan sa mga empleyado, para sa prevention and control ng COVID-19
 • maglaan ng kaukulang resources and materials para sa seguridad ng employers at mga empleyado
 • magpatupad ng safety and health programs nang walang ipapataw na gastos sa mga empleyado
 • magtalaga ng safety officer para ma-monitor ang nsabing COVID-19 prevention and control measures
 • palawigin ang health insurance provision para sa mga empleyado
 • hangga’t maaari, maglaan ng shuttle services at/o malapit at disenteng accommodation upang mabawasan ang pagbabyahe at paggalaw ng mga tao; ngunit para sa mga employers na may total assets na higit sa PHP15 million ay inaatasan na maglaan ng shuttle services para sa mga empleyado
 • inaatasan na magbukas ng trabaho para sa lokal na komunidad
 • magtalaga ng COVID-19 hotline at call centre na maaaring tawagan ng mga empleyado kung sila ay makaramdam ng mga sintomas, gayun din ng pamamaraan para ma-monitor araw-araw ang kundisyon ng mga empleyado na suspek sa pagkakaroon ng sakit;
 • siguraduhin na ang mga empleyado ay may access sa telemedicine services
 • siguraduhin ang pagsasakatuparan ng mga protocols na itinalaga ng gobyerno para sa contact tracing ng mga empleyado na naging in close contact with a COVID-19 case (DTI and DOLE Interim Guidelines on Workplace Prevention and Control of COVID-19; DTI and DOLE Supplemental Guidelines on Workplace Prevention and Control of COVID-19)

Alamin ang batas, Pinoy Employee!

Published by Qairi

A perennial student in life, Qairi has been involved as a Legal Advocate in one of the top firms in the State of California. He has started publishing his works online with the intention of helping Filipino workers become aware of their rights, as well as their obligations, as employees.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: