Mga Mandatory Leave na Dapat Pakinabangan

At taliwas sa kaisipan ng nakararami, ang tinatawag na vacation leave at sick leave na karaniwang hinihingi ng mga empleyado ay hindi sakop ng mandatory leave benefit.

Ngunit alin nga ba ang mga mandatory leave ang isinasaad sa batas?

Ang mga mandatory leave lamang na dapat ipagkaloob ng isang employer sa mga empleyado ay mga sumusunod: Service Incentive Leave (SIL), Maternity Leave, Paternity Leave, Parental Leave for Solo Parents, Leave for Victims of Violence Against Women & their Children at Special Leave for Women.

Service Incentive Leave

Ayon sa Article 95 ng Labor Code, ang isang empleyado na nakapagserbisyo na ng di-bababa sa isang (1) taon ay may karapatan sa Service Incentive Leave (SIL) na limang (5) araw, at ito ay with pay.  Ang SIL ay maaaring gamitin upang magbakasyon o para sa tinatawag na sick leave. Ang hinde nagamit na SIL ay pwedeng palitan ng katumbas na bayad sa katapusan ng taon. Bukod sa limang araw na SIL, ang employer ay hindi na obligadong magbigay pa ng iba pang vacation leaves, maging may bayad man o wala.

Maternity leave

Sang-ayon naman sa R.A. 11210, o mas kilala bilang Expanded Maternity Leave Law, ang lahat ng kababaihang empleyado ay may karapatan sa maternity leave benefit na aabot sa 105 na araw with full pay, at may option na i-extend pa ng karagdagang 30 araw na walang katumbas na kabayaran, maging ang panganganak man ay sa pamamagitan ng caesarean section o natural delivery.

Maaaring ipasa ng isang babaeng empleyado na may karapatan sa maternity leave benefits ang hanggang 7 araw ng nasabing leave benefit sa ama ng ipapanganak na bata. Kung ang ama naman ng bata ay namatay na, o wala, o hindi makakagampan sa kanyang tungkulin, maaaring ipasa ang leave benefit sa tinatawag na alternative caregiver—ito ay maaaring isa sa mga kamag-anak ng babaeng empleyado within the fourth degree of consanguinity o sa kasalukuyang partner na kapisan nya sa bahay.

Ang isang babaeng empeyedo na qualified din bilang solo parent sa ilalim ng R.A. 8972, o Solo Parents’ Welfare Act, ay may karapatan pa sa karagdagang maternity leave benefit na 15 araw.

Dapat ding tandaaan na sa kaso naman ng miscarriage o ng emergency termination of pregnancy, ang kabuuan ng maternity leave benefit ay tatagal lamang 60 araw with full pay.

Paternity leave

Ayon sa R.A. 8187, o Paternity Leave Act, ang bawat lalaking empleyado ay may karapatan sa paternity leave benefit na 7 araw with full pay para sa unang apat na batang ipapanganak ng kanyang lehitimong asawa.  Ngunit mahalagang malaman na ayon sa batas ang lalaking empleyado at ang ina ng bata ay dapat na kasal at magkapisan.

Parental leave

Ang Solo Parents’ Welfare Act ay nagbibigay ng special leave benefit na hindi tatagal sa 7 araw kada taon sa isang solo parent na nakapagbigay na ng isang taong serbisyo sa kanyang trabaho.

Leave for female victims of violence

Ang R.A. 9262 naman, o Anti-Violence Against Women and Their Children Act, ay nagbibigay ng karapatan sa isang babaeng empleyadona biktima ng krimen laban sa a kababahan at sa mga bata sa paid leave benefit na hanggang 10 araw kada taon, na maaring pahabain kung kinakailangan ayon sa isinsaad ng protection order.

Leave due to gynaecological surgery

Sang-ayon sa R.A. 9710, o Magna Carta of Women, ang isang babaeng empleyado na sumailalim sa gynaecological surgery, at nakapaglaan na ng kabuuang serbisyo sa kanyang trabaho na di-bababa sa 6 na buwan sa nagdaang huling 12 buwan, ay may karapatan sa tinatawag na special leave benefit na 2 buwan, at ito ay with full pay batay sa kanyang gross monthly compensation following surgery.

Alamin ang batas, Pinoy Employee!

Published by Qairi

A perennial student in life, Qairi has been involved as a Legal Advocate in one of the top firms in the State of California. He has started publishing his works online with the intention of helping Filipino workers become aware of their rights, as well as their obligations, as employees.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: