Mental Health at ang Pinoy Employee

Magandang balita!

Dahil sa dumadami na kaso ng mental health conditions dulot ng trabaho sa loob at labas ng opisina, ang mga employers ay inaatasan na gumawa ng alituntunin na tinatawag na Mental Health Workplace Policy sa trabaho.

Ito ang ilan sa mahahalagang gabay na dapat gawin sa pagpapatupad ng nasabing alituntunin:

  • Ang empleyado na may mental health condition ay hindi dapat maging biktma ng diskriminasyon sa hiring, promotion at/o iba pang benepisyo sa trabaho nang dahil sa kanyang kalagayan, lalo na kung ang kanyang kundisyon ay hinde naman naaapektuhan ang performance nya sa pagtatrabaho o hinde naman nalalagay sa peligro ang kanyang seguridad o ng kanyang mga kasama sa trabaho, maging ng mga kliyente o ng publiko.
  • Ang fitness to work na estado ng mga empleyadong napag-alamang may mental health condition ay dapat matukoy nang tama ng occupational health (OH) physician, matapos ang medical evaluation.
  • Ang isang empleyado ay maaaring bumalik sa trabaho habang sumasailalim sa treatment kung ang OH physician ay nakapagbigay ng sertipiko na ang nagsasabing ang empleyado ay “fit to work” at ang kanyang kasalukuyang treatment ay hinde magiging sagabal sa kanyang kundisyon habang nasa trabaho o magiging sanhi ng unsafe conditions para sa ibang empleyado.
  • Hindi nararapat na tanggalin ang isang empleyado sa trabaho nang dahil sa isang actual, o perceived, o suspected mental health condition maliban kung ang kanyang kundisyon ay lumalala nang sobra at nakakaapekto na sa seguridad niya o ng kaniyang mga kasama sa trabaho, gayun din sa kaniyang work performance at productivity—ngunit dapat ay may certification mula sa isang competent public health authority with expertise on mental health (Department of Labor and Employment [DOLE] Department Order No 208, Series of 2020).

Alamin ang batas, Pinoy Employee!

Published by Qairi

A perennial student in life, Qairi has been involved as a Legal Advocate in one of the top firms in the State of California. He has started publishing his works online with the intention of helping Filipino workers become aware of their rights, as well as their obligations, as employees.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: