Contract Clauses na Pinirmahan ngunit Hindi Naintindihan

Subalit dapat nating maintindihan na ang isang kontrata ay hindi lamang proteksiyon ng mga empleyado bilang katunayan ng employment. Ito rin ay mabisang paraan para sa employers na mabigyan ng proteksiyon ang kanilang produkto o ang mismong negosyo.

Kaya naman naglalagay ng mga tinatawag ng contract clauses ang isang employer sa nasabing kasunduan patungkol sa seguridad ng kaniyang kumpanya na karaniwang namang hindi pinapansin ng mga empeyado. At kadalasan, kapag nilabag ito ng empleyado ay nauuwi sa hindi pagkakaunawaan at minsan ay sa hablahan.


Ang mga sumusunod ay ilan sa mga contract clauses na makikita natin sa isang kontrata.

  • Non-disclosure agreement
  • Non-compete agreement
  • Non-poaching agreement
  • Non-solicitation agreement

Kung ating mapapansin, ang mga nasabing contract clauses ay nag-uumpisa sa negatibong tono na “non.” Ibig sabihin nito, sila ay nakatalagang itali ang isang empleyado na umiwas sa paggawa ng mga bagay-bagay habang, at kahit pagkatapos ng, employment. At dahil sila ay nasusulat, ang mga ganitong kasunduan ay enforceable sa harap ng hukuman kung sakaling magkaroon ng hablahan.

Non-disclosure agreement

Ang non-disclosure agreement ay tumutukoy sa confidentiality agreement.

Dapat nating maunawaan na habang nasa trabaho, ang ilan sa mga empleyado ay maaaring magkaroon ng access sa mga confidential information dahil na din sa kanilang official functions at tungkulin, kabilang na dito ang tinatwag na proprietary information na may kaugnayan sa ongoing business activities ng kumpanya.

Kasama sa mga ganitong klase ng impormasyon ang mga sensitibong bagay tulad ng trade secrets, operating processes, tools at iba pang equipment, production at sales records, customer profiles, pati na din ang financial matters gaya ng income, profits, losses and expenses.

Sa pagpirma sa isang confidentiality agreement, itinatali mismo ng isang bagong empleyado ang kanyang sarili na hindi niya ibubunyag sa iba ang ganoong classified information na maaari nyang malaman sa loob ng serbisyo sa bisa ng nakasaad na penalties at ng posibleng legal liabilities.

Ang non-disclosure agreements ay karaniwang naglalayon na magkaroon nang mas mahabang buhay kesa sa employer-employee relationship ng kumpanya at ng apektadong empleyado. Ito ay dahil na din sa katotohanang sa oras na ang isang top-secret information ay mabunyag, wala nang magagawa para ibalik iyon sa dati.

Samakatuwid, kapag mayroong express agreement para panatilihin ang confidentiality, lalo na kung mayroong kaakibat na mabigat na kaparusahan, magkakaroon ng mabisang hadlang sa panig ng apektadong empleyado sa pagbubunyag nang walang paalam ng mga sikreto ng kumpanya.

Non-compete agreement

Pinipigilan ng non-compete agreement ang isang empleyado na sumali sa mga aktibidad na maaring maging kakumpitensiya, direkta man o hindi, ng kumpanyang kanyang pinagtatrabahuhan, lalo na pagkatapos ng employment.

Karaniwang kasamang makikita ang non-compete agreement ng non-disclosure agreement. Ito ay hindi lamang upang mapigilan ang empleyado na maging kakumpitensiya ng employer, kundi upang hindi magamit ng nasabing empleyado ang anumang confidential information na maaari niyang nakuha laban sa dating employer.

Anumang paglabag sa non-compete agreement ay maaaring may kaakibat din na mabigat na kaparusahan ayon sa naging kasunduan. Kaya naman, nagsisilbi din itong hadlang para magsagawa ng pinagbabawal na aktibidad.

Ngunit, hindi tulad ng non-disclosure agreement na maaaring tumagal indefinitely pagkatapos ng employment relationship, ang non-compete agreement ay tumatagal lamang sa loob ng limited period of time (sa kasalukayan, ang pagbabawal ay karaniwang tumatagal lamang ng 2 hanggang 5 taon simula sa pagtatapos ng employment). Anumang pagbabawal nang indefinite period ay maaaring maging sanhi para mabalewala ang kasunduan dahil ito ay labag sa batas sa pagiging unreasonable restraint of trade, at samakatuwid ay contrary to public policy [See: G.R. No. 163512].

Non-poaching agreement

Kahit mapahiwalay na ang empleyado, at nag-umpisa ng ibang trabaho o negosyo, posible pa din para sa isang empleyado na nakawin ang kanyang dating kasama sa trabaho mula sa dating employer.

Dapat tandaan na sa unang trabaho, hindi maiiwasan ng isang empleyado na makasalamuha ang iba pang empleyado, at maaaring walang makapigil sa kanya na mag-scout mula sa workforce ng kumpanya para magtrabaho sa kanya sa sandaling magsimula siya ng sariling negosyo. At dahil siya ay kasamahan sa trabaho, malalagay siya sa isang unique position para magtaguyod mabuting pakikitungo sa mga kapwa empleyado at gamitin ito bilang impluwensya na ma-recruit ang mga ito.

Upang maiwasan ang ganitong pangyayari, magiging isang matalinong hakbang para sa isang employer na isama ang non-poaching agreement sa kasunduan. Sa ganitong paraan, mapipigilan ang isang apektadong empleyado na mag-recruit ng sinuman sa workforce ng kumpanya, o na akitin ang ibang empleyado na i-terminate ang kanilang employment para magtrabaho sa kanya.

Muli, anumang paglabag sa ganitong pagbabawal ay maaaring samahan ng kaakibat na kaparusahan.

Non-solicitation agreement

Katulad ng non-poaching agreement ay ang non-solicitation agreement.

Sa halip na pigilan ang dating empleyado na nakawin ang iba pang empleyado, ang non-solicitation agreement ay ginagamit para pigilan ang isang dating empleyado na nakawin naman ang mga customers o kliyente pati na rin ang suppliers ng kumpanya.

Wala nang mas sasakit pa sa isang employer na kumuha ng isang empleyado para lamang mag-resign ito kalaunan at gumawa ng sarili niyang negosyo na dala ang customer at supplier sa kanyang pag-alis.

Pinipigilan ng non-solicitation agreement na mangyari ang ganitong klaseng sitwasyon, kung saan ay itinatali ang isang empleyado na iwasan ang solicitation ng customers o kliyente, suppliers, at iba pang mga tao na maaaring may transaksiyon sa kumpanya.

At tulad din ng ibang contract clauses, maaaring lagyan ng kaakibat na parusa para sa anumang uri ng paglabag nito.

Bilang panghuli, dapat isaisip ng bawat Pinoy Employee na upang maiwasang mauwi sa hablahan ang kanyang mga hakbang sa pag-unlad sa trabaho, dapat maging matalino sa pagbabasa ng mga nasusulat sa kasunduan.

Alamin ang batas, Pinoy Employee!

Published by Qairi

A perennial student in life, Qairi has been involved as a Legal Advocate in one of the top firms in the State of California. He has started publishing his works online with the intention of helping Filipino workers become aware of their rights, as well as their obligations, as employees.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: