Mga Mandatory Policies Sa Trabaho

Sa loob ng mga nagdaang taon, marami na ang mga naipasang batas ang ating mga mambabatas na dapat ay ipinapatupad sa loob ng trabaho na may kaugnayan sa bawat Pinoy Employee. Dahil dito, ang mga mandated workplace policies na ito ay sinusubaybayang mabuti ng Department of Labor and Employment o DOLE. Ang mga sumusunod naContinue reading “Mga Mandatory Policies Sa Trabaho”

Mental Health at ang Pinoy Employee

Magandang balita! Dahil sa dumadami na kaso ng mental health conditions dulot ng trabaho sa loob at labas ng opisina, ang mga employers ay inaatasan na gumawa ng alituntunin na tinatawag na Mental Health Workplace Policy sa trabaho. Ito ang ilan sa mahahalagang gabay na dapat gawin sa pagpapatupad ng nasabing alituntunin: Ang empleyado naContinue reading “Mental Health at ang Pinoy Employee”