Mga Mandatory Policies Sa Trabaho

Sa loob ng mga nagdaang taon, marami na ang mga naipasang batas ang ating mga mambabatas na dapat ay ipinapatupad sa loob ng trabaho na may kaugnayan sa bawat Pinoy Employee. Dahil dito, ang mga mandated workplace policies na ito ay sinusubaybayang mabuti ng Department of Labor and Employment o DOLE. Ang mga sumusunod naContinue reading “Mga Mandatory Policies Sa Trabaho”

Contract Clauses na Pinirmahan ngunit Hindi Naintindihan

Mahalaga sa pagsisimula ng trabaho ang pagpirma sa isang kasulatan o kontrata.  Nakakalungkot man itong isipin, karaniwan hindi na ito binabasang mabuti ng isang Pinoy Employee marahil ay dahil na din sa kagustuhan nitong mag-umpisa sa trabaho. Subalit dapat nating maintindihan na ang isang kontrata ay hindi lamang proteksiyon ng mga empleyado bilang katunayan ngContinue reading “Contract Clauses na Pinirmahan ngunit Hindi Naintindihan”