Mga Mandatory Policies Sa Trabaho

Sa loob ng mga nagdaang taon, marami na ang mga naipasang batas ang ating mga mambabatas na dapat ay ipinapatupad sa loob ng trabaho na may kaugnayan sa bawat Pinoy Employee. Dahil dito, ang mga mandated workplace policies na ito ay sinusubaybayang mabuti ng Department of Labor and Employment o DOLE. Ang mga sumusunod naContinue reading “Mga Mandatory Policies Sa Trabaho”

Diskriminasyon at ang Pinoy Employee

Mahigpit na ipinagbabawal ng batas ang diskriminasyon sa loob ng trabaho. Ngunit paano ba natin masasabi na ang isang hindi kaaya-ayang nararanasan ng isang Pinoy Employee ay nabibilang sa tinatawag na diskriminasyon ayon sa kahulugan nito sa batas. Halina at tuklasin natin! Mga basehan ng Diskriminasyon Alinsunod sa Saligang Batas, na isinasaad din sa ArticleContinue reading “Diskriminasyon at ang Pinoy Employee”

Ano ang Batas Kasambahay?

I. REPUBLIC ACT 10361 Ang R.A. 10361 o Domestic Workers Act at mas kilala bilang Batas Kasambahay ay ipinahayag bilang pagkilala sa mga karapatan at tungkulin ng mga namamasukan sa ibang tahanan bilang kasambahay. Ayon sa Implementing Rules and Regulations ng nasabing batas ang mga sumusunod ay kabilang sa mga tinaguriang kasambahay: General househelp oContinue reading “Ano ang Batas Kasambahay?”