Holiday Pay ng Pinoy Employee

Mahalagang malaman ng bawat Pinoy Employee ang alituntunin patungkol sa holiday pay upang maseguro niya na tama at naaayon sa batas ang tinatanggap niya sa serbisyong ibinibigay tuwing holiday. Para matutunan ang tamang paraan ng pag-compute ng holiday pay, narito ang ilan sa mga panuntuanan patungkol dito. Sino ang entitled sa Holiday Pay? Sa kalakhan,Continue reading “Holiday Pay ng Pinoy Employee”

Mga Mandatory Leave na Dapat Pakinabangan

Ipinag-uutos ng Labor Code at iba pang batas ang paglalaan sa bawat Pinoy Employee ng isang uri ng benepisyo na tinatawag na mandatory leave. At dahil ito ay mandatory, nararapat na i-abot ito ng bawat employer sa kanyang mga empleyado—kung hinde, maaari siyang managot sa paglabag sa batas. At taliwas sa kaisipan ng nakararami, angContinue reading “Mga Mandatory Leave na Dapat Pakinabangan”