Sino ba ang Pinoy Employee?

May iba’t ibang uri ng empleyado na maituturing sa ating bansa na kinikilala ng ating batas dito sa Pilinas. Marahil ay batid na sa kaalaman ng lahat na ang isang blue-collar worker ay ang typical na manggagawa na nagtatrabaho ng tinatawag na manual labor at binbabayaran ng tinatawag na daily wage, samantalang ang isang white-collarContinue reading “Sino ba ang Pinoy Employee?”